مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب
تام کوین . تام‌لند

هدف از طراحی سیستم تام ‏کوین تشویق و حمایت از مشتری‌هایی است که به عنوان مارکتر فعالیت می‏ کنند.

تام ‏کوین از فعالیت‌هایی به دست می ‏آید که به توسعه‏ بازار تام‏‌لند منجر می‏‌شوند.

دانش آموزان می‌توانند برای ثبت نام دوره جدید تا ۳۰% مبلغ دوره را با تام کوین‌های موجود در پنلشان پرداخت کنند.

۱۰۰۰ تومان

ارزش پایه‏‌ی تام‏‌کوین
تام کوین

شرایط کسب تام کوین

شرایط ثبت‌نام در دوره‌های تام‌لند:

دانش آموزان به ازای هر بار تکمیل فرآیند ثبت نام، ۱% مبلغ نمایش داده شده در سبد خرید را با عنوان تام کوین دریافت کرده و می‌توانند در ثبت نام های بعدی تا ۳۰% مبلغ را با فعال کردن گزینه استفاده از Tamcoin در سبد خرید، پرداخت نمایند.

تک درس ها

۱% شهریه پرداختی منطقه کنکوری دانش آموز

بسته ها

۱% شهریه پرداختی در زمان ثبت نام

کسی که در دوره ‏های تام‏لند با کد معرفی ثبت ‏نام کند به میزان ۳ درصد شهریه «پرداختی» منطقه «یک» تام‏ کوین دریافت می‏کند.

۳۰ تام‏‌کوین

ثبت‏ نام دروس عمومی با کد معرفی

۵۴ تام‏‌کوین

ثبت‏ نام دروس اختصاصی با کد معرفی

۲۴۰ تام‏‌کوین

ثبت ‏نام تمام دروس با کد معرفی در زمان نگارش این مطلب

کسی که فرد دیگری را برای ثبت ‏نام در دوره‏ های تام‏لند معرفی کند به میزان ۵ درصد شهریه‏ «پرداختی» فرد معرفی شده (بر مبنای منطقه «یک») تام ‏کوین دریافت می‏کند.

۵۰ تام‏‌کوین

معرفی فرد ثبت ‏نام ‏کننده در دروس عمومی

۹۰ تام‏‌کوین

معرفی فرد ثبت‏ نام‏ کننده در دروس اختصاصی

۴۰۰ تام‏‌کوین

معرفی فرد ثبت ‏نام‏ کننده در تمام دروس در زمان نگارش این مطلب
  • در آینده به این فعالیت‌ها تام‌کوین اختصاص داده می‌شود:

  • نصب اپلیکیشن تام‌‏لند و دعوت از سایرین برای ثبت‏ نام در سایت و نصب اپ
  • فعالیت در صفحات مجازی و شبکه‌‏های اجتماعی به سود تام‏‌لند
  • فعالیت در سایت تام‌‏لند درجهت تقویت محتوا و ارتقای رتبه‏ سایت
  • تکمیل اطلاعات فردی روی سایت تام‌‏لند
  • پاسخ به سؤالات نظرخواهی تام‌‏لند
#iguru_button_651b701996f96 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651b701996f96 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651b701996f96 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_651b701996f96 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_651b7019ac37e .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019ac37e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019ac37e .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b7019ac37e:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019ac37e .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_651b7019ac37e .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651b7019ac37e .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b7019ac37e:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6 .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6 .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651b7019ae4c6 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651b7019ae4c6:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b7019aec7c .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019aec7c .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019aec7c .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019aec7c .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019aec7c .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019aec7c .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019aec7c .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b7019aec7c:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651b7019aec7c .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651b7019aec7c .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651b7019aec7c .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651b7019aec7c:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b7019af9da .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019af9da .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019af9da .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019af9da .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019af9da .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019af9da .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019af9da .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b7019af9da:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651b7019af9da .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651b7019af9da .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651b7019af9da .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651b7019af9da:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b7019b02c7 .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019b02c7 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019b02c7 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b02c7 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b02c7 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b02c7 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b02c7 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b7019b02c7:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651b7019b02c7 .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651b7019b02c7 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651b7019b02c7 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651b7019b02c7:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b7019b0b89 .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019b0b89 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019b0b89 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b0b89 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b0b89 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b0b89 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b0b89 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b7019b0b89:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651b7019b0b89 .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651b7019b0b89 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651b7019b0b89 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651b7019b0b89:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b7019b18d4 .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019b18d4 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019b18d4 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b18d4 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b18d4 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b18d4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b18d4 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b7019b18d4:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651b7019b18d4 .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651b7019b18d4 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651b7019b18d4 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651b7019b18d4:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b7019b2089 .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019b2089 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019b2089 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b2089 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b2089 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b2089 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b2089 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b7019b2089:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651b7019b2089 .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651b7019b2089 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651b7019b2089 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651b7019b2089:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b7019b282b .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019b282b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b7019b282b .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b282b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b282b .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b282b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b7019b282b .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b7019b282b:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_651b7019b282b .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_651b7019b282b .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_651b7019b282b .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_651b7019b282b:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_651b7019d11c8 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651b7019d11c8 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_651b7019d11c8 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_651b7019d11c8 a:hover{ color: #ffffff; }