تام کوین . تام‌لند

هدف از طراحی سیستم تام ‏کوین تشویق و حمایت از مشتری‏ هایی است که به عنوان مارکتر فعالیت می‏ کنند.

تام ‏کوین از فعالیت ‏هایی به دست می ‏آید که به توسعه‏ بازار تام‏لند منجر می‏شوند.

دانش ‏آموز می‏تواند از تام‏ کوین‏ هایش برای خرید دوره ‏ها و محصولات بیش‏تر استفاده کند.

1000 تومان

ارزش پایه‏‌ی تام‏‌کوین
تام کوین

شرایط کسب تام کوین

کسی که در دوره ‏های تام‏لند بدون کد معرفی ثبت ‏نام کند به میزان یک درصد شهریه «پرداختی» منطقه «یک» تام‏ کوین دریافت می‏کند.

10 تام‏‌کوین

ثبت‏ نام دروس عمومی

18 تام‏‌کوین

ثبت‏ نام دروس اختصاصی

80 تام‏‌کوین

ثبت‏ نام تمام دروس در زمان نگارش این مطلب

کسی که در دوره ‏های تام‏لند با کد معرفی ثبت ‏نام کند به میزان 3 درصد شهریه «پرداختی» منطقه «یک» تام‏ کوین دریافت می‏کند.

30 تام‏‌کوین

ثبت‏ نام دروس عمومی با کد معرفی

54 تام‏‌کوین

ثبت‏ نام دروس اختصاصی با کد معرفی

240 تام‏‌کوین

ثبت ‏نام تمام دروس با کد معرفی در زمان نگارش این مطلب

کسی که فرد دیگری را برای ثبت ‏نام در دوره‏ های تام‏لند معرفی کند به میزان 5 درصد شهریه‏ «پرداختی» فرد معرفی شده (بر مبنای منطقه «یک») تام ‏کوین دریافت می‏کند.

50 تام‏‌کوین

معرفی فرد ثبت ‏نام ‏کننده در دروس عمومی

90 تام‏‌کوین

معرفی فرد ثبت‏ نام‏ کننده در دروس اختصاصی

400 تام‏‌کوین

معرفی فرد ثبت ‏نام‏ کننده در تمام دروس در زمان نگارش این مطلب
برای ثبت ‏نام در دوره ‏های اصلی تام‏لند شامل دوره‏ های سالانه، نیترو و توربو می‏توان تا 30 درصد هزینه‏ ثبت‏ نام دوره را با تام‏ کوین پرداخت کرد.

برای خرید محصولات جانبی، اقلام تبلیغاتی، جزوه، کتاب و غیره و ثبت‏ نام در دوره‏ های کوتاه‏ مدت جانبی می‏توان کل هزینه را با تام‏ کوین پرداخت کرد.

 

در آینده به این فعالیت‏ها تام ‏کوین اختصاص داده می‏شود:

  • نصب اپلیکیشن تام‏لند و دعوت از سایرین برای ثبت‏ نام در سایت و نصب اپ
  • فعالیت در صفحات مجازی و شبکه ‏های اجتماعی به سود تام‏لند
  • فعالیت در سایت تام‏لند درجهت تقویت محتوا و ارتقای رتبه‏ سایت
  • تکمیل اطلاعات فردی روی سایت تام‏لند
  • پاسخ به سؤالات نظرخواهی تام‏لند
#iguru_button_614c45698e6c9 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_614c45698e6c9 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_614c45698e6c9 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_614c45698e6c9 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_614c4569a00c6 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a00c6 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a00c6 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_614c4569a00c6:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a00c6 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important; }#iguru_infobox_614c4569a00c6 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_614c4569a00c6 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_614c4569a00c6:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_614c4569a107f .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a107f .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a107f .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a107f .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a107f .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a107f .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a107f .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_614c4569a107f:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_614c4569a107f .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_614c4569a107f .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_614c4569a107f .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_614c4569a107f:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_614c4569a151d .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a151d .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a151d .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a151d .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a151d .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a151d .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a151d .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_614c4569a151d:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_614c4569a151d .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_614c4569a151d .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_614c4569a151d .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_614c4569a151d:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_614c4569a189e .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a189e .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a189e .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a189e .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a189e .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a189e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a189e .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_614c4569a189e:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_614c4569a189e .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_614c4569a189e .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_614c4569a189e .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_614c4569a189e:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_614c4569a1e5e .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_614c4569a1e5e:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_614c4569a22ea .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a22ea .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a22ea .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a22ea .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a22ea .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a22ea .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a22ea .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_614c4569a22ea:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_614c4569a22ea .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_614c4569a22ea .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_614c4569a22ea .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_614c4569a22ea:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_614c4569a2668 .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a2668 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a2668 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a2668 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a2668 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a2668 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a2668 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_614c4569a2668:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_614c4569a2668 .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_614c4569a2668 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_614c4569a2668 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_614c4569a2668:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_614c4569a2e49 .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a2e49 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a2e49 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a2e49 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a2e49 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a2e49 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a2e49 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_614c4569a2e49:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_614c4569a2e49 .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_614c4569a2e49 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_614c4569a2e49 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_614c4569a2e49:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_614c4569a31c3 .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a31c3 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a31c3 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a31c3 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a31c3 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a31c3 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a31c3 .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_614c4569a31c3:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_614c4569a31c3 .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_614c4569a31c3 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_614c4569a31c3 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_614c4569a31c3:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_614c4569a354a .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a354a .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_614c4569a354a .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a354a .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a354a .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a354a .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_614c4569a354a .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_614c4569a354a:hover .infobox_wrapper { background-color: #910e1b; }#iguru_infobox_614c4569a354a .infobox_wrapper { padding-top: 15px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 15px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_614c4569a354a .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_614c4569a354a .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_614c4569a354a:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_614c4569abfa2 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_614c4569abfa2 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_614c4569abfa2 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_614c4569abfa2 a:hover{ color: #ffffff; }