مدرسه کسب و کار
جلسات اول
پایه دهم
استاد زینعلی تام‌لند
دکتر کریمی تام‌لند
استاد عظیم‌الشان تام‌لند
جلسات اول
پایه یازدهم
استاد زینعلی تام‌لند
دکتر کریمی تام‌لند
جلسات اول
پایه دوازدهم
دکتر کریمی تام‌لند
استاد مفتون
استاد زینعلی تام‌لند
استاد فلاح تام‌لند
استاد عبدالمحمدی تام‌لند
استاد طنوریان
#iguru_button_62933a48778ea .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62933a48778ea .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62933a48778ea .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62933a48778ea .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_button_62933a488c3a0 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_62933a488c3a0 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_62933a488c3a0 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_62933a488c3a0 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_62933a488c529 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_62933a488c529 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_62933a488c529 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_62933a488c529 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_62933a488c692 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_62933a488c692 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_62933a488c692 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_62933a488c692 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_62933a488d2a8 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62933a488dc21 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62933a488e36f .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62933a488f613 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62933a488ffdb .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62933a48915fa .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62933a4891bf4 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62933a4892553 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62933a4892ddb .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62933a48936a1 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_62933a489405f .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_62933a48a510a a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62933a48a510a a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62933a48a510a a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62933a48a510a a:hover{ color: #ffffff; }