مدرسه کسب و کار
جلسات اول
دروس عمومی
دکتر کریمی تام‌لند
استاد عبدالمحمدی تام‌لند
استاد فلاح تام‌لند
جلسات اول
رشته ریاضی و فیزیک
استاد ذهبی تام‌لند
استاد کلاه‌ملکی تام‌لند
استاد رفعتی تام‌لند
جلسات اول
رشته تجربی
دکتر رجایی تام‌لند
استاد آقاجانی تام‌لند
دکتر پازوکی تام‌لند
جلسات اول
رشته انسانی
استاد بهادر تام‌لند
استاد بیگدلی تام لند
دکتر خاکساری تام‌لند
جلسات اول
مشاوره
استاد همت‌یار
استاد محمودی
استاد فرهپور تام‌لند
#iguru_button_62882809e7534 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62882809e7534 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62882809e7534 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62882809e7534 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_button_6288280a04b6d .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6288280a04b6d .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6288280a04b6d .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6288280a04b6d .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6288280a04cc5 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6288280a04cc5 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6288280a04cc5 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6288280a04cc5 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6288280a04df3 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6288280a04df3 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6288280a04df3 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6288280a04df3 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6288280a04f1c .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6288280a04f1c .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6288280a04f1c .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6288280a04f1c .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6288280a05043 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6288280a05043 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6288280a05043 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6288280a05043 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_6288280a05738 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6288280a05738 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6288280a05738 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6288280a05738 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6288280a05bdc .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6288280a0635d .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6288280a069dd .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6288280a07b07 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6288280a07b07 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6288280a07b07 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6288280a07b07 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6288280a07e87 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6288280a0854d .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6288280a08c9c .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6288280a09adc .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6288280a09adc .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6288280a09adc .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6288280a09adc .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6288280a09e4f .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6288280a0a4c8 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6288280a0ab5b .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6288280a0b87b .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6288280a0b87b .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6288280a0b87b .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6288280a0b87b .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6288280a0bc13 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6288280a0c2b8 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6288280a0cacb .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_6288280a0d7fc .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_6288280a0d7fc .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_6288280a0d7fc .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_6288280a0d7fc .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_6288280a0db80 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6288280a0e30a .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_6288280a0eac5 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_6288280a1f431 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6288280a1f431 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6288280a1f431 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6288280a1f431 a:hover{ color: #ffffff; }