جلسات اول
دروس عمومی
دکتر کریمی
استاد عبدالمحمدی
استاد فلاح
جلسات اول
رشته ریاضی و فیزیک
استاد ذهبی
استاد کلاه‌ملکی
استاد رفعتی
جلسات اول
رشته تجربی
دکتر رجایی
استاد آقاجانی
دکتر پازوکی
جلسات اول
رشته انسانی
استاد بهادر
استاد بیگدلی
دکتر خاکساری
جلسات اول
مشاوره
استاد همت‌یار
استاد محمودی
استاد فرهپور
#iguru_button_614a289b7d766 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_614a289b7d766 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_614a289b7d766 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_614a289b7d766 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_button_614a289b8c601 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_614a289b8c601 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_614a289b8c601 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_614a289b8c601 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_614a289b8c868 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_614a289b8c868 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_614a289b8c868 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_614a289b8c868 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_614a289b8c992 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_614a289b8c992 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_614a289b8c992 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_614a289b8c992 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_614a289b8cabd .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_614a289b8cabd .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_614a289b8cabd .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_614a289b8cabd .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_614a289b8cbe2 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_614a289b8cbe2 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_614a289b8cbe2 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_614a289b8cbe2 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_button_614a289b8d5d6 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_614a289b8d5d6 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_614a289b8d5d6 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_614a289b8d5d6 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_614a289b8da4e .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_614a289b8e103 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_614a289b8e6bf .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_614a289b8f985 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_614a289b8f985 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_614a289b8f985 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_614a289b8f985 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_614a289b8fcd0 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_614a289b9037d .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_614a289b9096e .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_614a289b9165e .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_614a289b9165e .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_614a289b9165e .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_614a289b9165e .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_614a289b91bca .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_614a289b9235f .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_614a289b928cd .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_614a289b93599 .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_614a289b93599 .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_614a289b93599 .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_614a289b93599 .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_614a289b938f7 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_614a289b93fc6 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_614a289b94895 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_button_614a289b9552c .wgl_button_link { color: #000000; }#iguru_button_614a289b9552c .wgl_button_link:hover { color: #ffffff; }#iguru_button_614a289b9552c .wgl_button_link { border-color: #ffa723; background-color: #ffa723; }#iguru_button_614a289b9552c .wgl_button_link:hover { border-color: #c4161c; background-color: #c4161c; }#iguru_video_614a289b95883 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_614a289b95e20 .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_video_614a289b964af .videobox_link{ background-color: #ffbb17; border-color: #ffbb17; }#iguru_soc_icon_wrap_614a289b9d6f5 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_614a289b9d6f5 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_614a289b9d6f5 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_614a289b9d6f5 a:hover{ color: #ffffff; }