پایه
رشته
درس
 • پایه
 • دهم
 • یازدهم
 • دوازدهم
 • رشته
 • ریاضی
 • تجربی
 • انسانی
 • زبان انگلیسی
 • هنر
 • درس
 • ریاضی
 • هندسه
 • فیزیک
 • شیمی
 • ادبیات
 • عربی
 • دین و زندگی
 • زبان انگلیسی
 • زیست شناسی
 • حسابان
 • آمار
 • زمین شناسی
 • ریاضیات گسسته
 • ریاضیات تجربی
 • ریاضیات انسانی
 • اقتصاد
 • جامعه شناسی
 • فلسفه و منطق

لطفا از هر ستون یک مورد را انتخاب کنید.

جلسه اول

همه دروس رایگان

شما می توانید قبل از ثبت نام، با مشاهده جلسه اول کلیه دروس بصورت رایگان، کیفیت کلاس و سطح تدریس اساتید ما را تجربه نمایید و از درست بودن انتخاب خود مطمئن شوید.

مشاهده همه

کلاس های ما

بلاگ

بسته مشاوره

تقویم آموزشی

نکته و تست با نیترو تام لند

اساتید ما

با تام لند، هر جای ایران که هستی، سر کلاس بهترین اساتید کشور نشستی.
#iguru_button_60ff628c7f102 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_60ff628c7f102 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_60ff628c7f102 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_60ff628c7f102 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_60ff628c94b73 .infobox_title { color: #000000; }#iguru_infobox_60ff628c94b73 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #000000; }#iguru_infobox_60ff628c94b73 .infobox_icon { color: rgba(0,0,0,0.1); }#iguru_infobox_60ff628c94b73 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: rgba(0,0,0,0.1); }#iguru_infobox_60ff628c94b73 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_60ff628c94b73 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_60ff628c94b73 .infobox_wrapper { background-color: #febe10; }#iguru_infobox_60ff628c94b73:hover .infobox_wrapper { background-color: #d6a00c; }#iguru_infobox_60ff628c94b73 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 0px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_60ff628c94b73 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important;border-radius: 15px !important; }#iguru_infobox_60ff628c94b73 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_60ff628c94b73:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_60ff628c95a38 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c95a38 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c95a38 .infobox_icon { color: rgba(0,0,0,0.1); }#iguru_infobox_60ff628c95a38 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: rgba(0,0,0,0.1); }#iguru_infobox_60ff628c95a38 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_60ff628c95a38 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_60ff628c95a38 .infobox_wrapper { background-color: #58595b; }#iguru_infobox_60ff628c95a38:hover .infobox_wrapper { background-color: #38393a; }#iguru_infobox_60ff628c95a38 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 0px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_60ff628c95a38 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important;border-radius: 15px !important; }#iguru_infobox_60ff628c95a38 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_60ff628c95a38:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_60ff628c95fde .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c95fde .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c95fde .infobox_icon { color: #910a17; }#iguru_infobox_60ff628c95fde .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #910a17; }#iguru_infobox_60ff628c95fde .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_60ff628c95fde .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_60ff628c95fde .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_60ff628c95fde:hover .infobox_wrapper { background-color: #9e1015; }#iguru_infobox_60ff628c95fde .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 0px !important;border-radius: 20px !important; }#iguru_infobox_60ff628c95fde .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important;border-radius: 15px !important; }#iguru_infobox_60ff628c95fde .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_60ff628c95fde:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_60ff628c969c5 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_60ff628c969c5 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_60ff628c969c5 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_60ff628c969c5 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_60ff628c969c5 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c969c5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c969c5 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 0px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_60ff628c969c5 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_60ff628c969c5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_60ff628c969c5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_60ff628c96fc7 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_60ff628c96fc7 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_60ff628c96fc7 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_60ff628c96fc7 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_60ff628c96fc7 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c96fc7:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c96fc7 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 0px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_60ff628c96fc7 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_60ff628c96fc7 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_60ff628c96fc7:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_60ff628c97564 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_60ff628c97564 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_60ff628c97564 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_60ff628c97564 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_60ff628c97564 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c97564:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c97564 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 0px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_60ff628c97564 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_60ff628c97564 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_60ff628c97564:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_60ff628c983cc .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c983cc .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c983cc .infobox_wrapper { background-color: #c4161c; }#iguru_infobox_60ff628c983cc:hover .infobox_wrapper { background-color: #9e1015; }#iguru_infobox_60ff628c983cc .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_60ff628c983cc .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_60ff628c983cc .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_60ff628c983cc:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_title { color: #febe10; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #febe10; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_icon { color: #000000; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #000000; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_wrapper { background-color: #58595b; }#iguru_infobox_60ff628c991e3:hover .infobox_wrapper { background-color: #3b3c3e; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_60ff628c991e3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_60ff628c991e3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_60ff628c9a99a .infobox_title { color: #c4161c; }#iguru_infobox_60ff628c9a99a .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #c4161c; }#iguru_infobox_60ff628c9a99a .infobox_content { color: #000000; }#iguru_infobox_60ff628c9a99a .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #000000; }#iguru_infobox_60ff628c9a99a .infobox_button { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_60ff628c9a99a .infobox_button:hover { color: #b0bbc8; }#iguru_infobox_60ff628c9a99a .infobox_wrapper { background-color: #febe10; }#iguru_infobox_60ff628c9a99a:hover .infobox_wrapper { background-color: #e4aa0c; }#iguru_infobox_60ff628c9a99a .infobox_wrapper { padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_60ff628c9ad4e .infobox_title { color: #1c1c1c; }#iguru_infobox_60ff628c9ad4e .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #1c1c1c; }#iguru_infobox_60ff628c9ad4e .infobox_content { color: #c4161c; }#iguru_infobox_60ff628c9ad4e .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #bc0d1e; }#iguru_infobox_60ff628c9ad4e .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_60ff628c9ad4e:hover .infobox_wrapper { background-color: #f4f4f4; }#iguru_infobox_60ff628c9ad4e .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 30px !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_60ff628c9ad4e .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_60ff628c9ad4e:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_soc_icon_wrap_60ff628ca4547 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_60ff628ca4547 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_60ff628ca4547 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_60ff628ca4547 a:hover{ color: #ffffff; }