Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

کلاس‌های آنلاین شیمی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

شیمی شاخه‌ای از علم است که به بررسی عناصر، ترکیب‌های ساخته شده از اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها، ساختار شیمیایی، خواص و رفتار مواد و همچنین تغییراتی که یک ماده در حین انجام یک واکنش با مواد دیگر از خود بروز می‌دهد، می‌پردازد. در کتاب شیمی1 پایه دهم در هر دو رشته ی تجربی و ریاضی، طبق بودجه بندی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش مباحث زیر تدریس میشوند: 1. کیهان زادگاه الفبای هستی 2. رد پای گازها در زندگی 3. آب، آهنگ زندگی.

کلاس‌های سالیانه شیمی پایه دهم رشته ریاضی و تجربی

دپارتمان: شیمی تام‌لند

استاد فراهانی

تاریخ شروع کلاس: 1399/05/11

روز و ساعت کلاس: چهار‌شنبه ها ساعت 11:15 الی 14:15

قیمت منطقه ۱: 650,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 560,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 490,000 تومان

استاد مهدوی

تاریخ شروع کلاس: 1399/06/09

روز و ساعت کلاس: چهار‌شنبه ها ساعت 15:30 الی 17:30

قیمت منطقه ۱: 650,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 560,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 490,000 تومان

فروش پشتیبانی مدیریت
بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .