Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

کلاس‌های آنلاین عربی پایه دهم ریاضی و تجربی

زبان عربی یکی از زبان‌های سامی و یکی از شش زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد، زبان مقدس در اسلام، زبان رسمی در جهان عرب، و زبان اقلیت در بقیه کشورهای شمال آفریقا است. عربی زبان رسمی ۲۵ کشور و با ۴۰۰ میلیون نفر گویشور جزء پرگویش‌ترین زبان‌های جهان است. تأثیر عربی بر دیگر زبان‌های جهان مانند فارسی، پَشتو، اُردُو، هندی، و زبان‌های گوناگون خانوادهٔ زبان‌های ترکی چشمگیر است. کتاب عربی پايۀ دهم برای هر دو رشته‌ی ریاضی و تجربی، طبق بودجه بندی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در هشت درس تنظیم شده است. درس اول دورۀ آموخته‌های پيشین است. در درس دوم عددها آموزش داده می‌شود. هدف آموزشی درس سوم و چهارم اين است که با استفاده از آموخته‌های سه سال اول با فعل هايی آشنا شوند که “ماضی سوم شخص مفرد” آنها بيش از سه حرف است. .در درس پنجم جملۀ اسميه و فعلیه تدریس می‌شود. در درس ششم فعل مجهول تدريس می‌شود. در درس هفتم معانی حروف “جَر” آموزش داده می‌شود. در درس هشتم مهم‌ترين وزن‌های اسم‌های مشتق تدريس می‌شود.

کلاس‌های سالیانه عربی پایه دهم ریاضی و تجربی

دپارتمان: عمومی تام‌لند

استاد هورفر

تاریخ شروع کلاس: 1399/05/11

روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها ساعت 12:45 الی 14:00

قیمت منطقه ۱: 390,000 تومان


390,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 340,000 تومان


390,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 300,000 تومان

فروش پشتیبانی مدیریت
بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .