کلاس‌های آنلاین فیزیک پایه دهم رشته تجربی

فیزیک علم قوانین حاکم بر طبیعت است. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر به‌طور وسیع‌تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش‌بینی کند. در کتاب فیزیک1 پایه دهم ریاضی فیزیک، طبق بودجه بندی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش مباحث زیر تدریس میشوند: 1.فیزیک و اندازه‌گیری 2. ویژگی‌های فیزیکی مواد 3. کار، انرژی و توان 4. دما و گرما

کلاس‌های سالیانه فیزیک پایه دهم رشته تجربی

دپارتمان: فیزیک تام‌لند

استاد هاشمی‌نسب

تاریخ شروع کلاس: 1399/05/25

روز و ساعت کلاس: شنبه ها ساعت 8:15 الی 11:00 و سه‌شنبه ها ساعت 10:15 الی 12:00

قیمت منطقه ۱: 650,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 560,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 490,000 تومان

استاد قادرپناه

تاریخ شروع کلاس: 1399/07/01

روز و ساعت کلاس: یکشنبه ها ساعت 16:00 الی 18:00

قیمت منطقه ۱: 650,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 560,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 490,000 تومان

فروش پشتیبانی مدیریت
بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .