Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

کلاس‌های آنلاین شیمی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

شیمی شاخه‌ای از علم است که به بررسی عناصر، ترکیب‌های ساخته شده از اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها، ساختار شیمیایی، خواص و رفتار مواد و همچنین تغییراتی که یک ماده در حین انجام یک واکنش با مواد دیگر از خود بروز می‌دهد، می‌پردازد. در کتاب شیمی2 پایه یازدهم در هر دو رشته ی تجربی و ریاضی، طبق بودجه بندی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش مباحث زیر تدریس میشوند: 1. قدر هدایای زمینی را بدانیم 2.در پی غذای سالم 3.پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

کلاس‌های سالیانه شیمی پایه یازدهم رشته ریاضی و تجربی

دپارتمان: شیمی تام‌لند

استاد فراهانی

تاریخ شروع کلاس: 1399/05/11

روز و ساعت کلاس:
دوشنبه ها ساعت 8:15 الی 10:00 و چهار‌شنبه ها ساعت 8:15 الی 11:00

قیمت منطقه ۱: 650,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 560,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 490,000 تومان

استاد مهدوی

تاریخ شروع کلاس: 1399/06/09

روز و ساعت کلاس:
چهارشنبه ها ساعت 17:45 الی 19:45

قیمت منطقه ۱: 650,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 560,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 490,000 تومان

بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .