Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

کلاس‌های آنلاین عربی پایه یازدهم تمامی رشته‌ها

زبان عربی یکی از زبان‌های سامی و یکی از شش زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد، زبان مقدس در اسلام، زبان رسمی در جهان عرب، و زبان اقلیت در بقیه کشورهای شمال آفریقا است. عربی زبان رسمی ۲۵ کشور و با ۴۰۰ میلیون نفر گویشور جزء پرگویش‌ترین زبان‌های جهان است. تأثیر عربی بر دیگر زبان‌های جهان مانند فارسی، پَشتو، اُردُو، هندی، و زبان‌های گوناگون خانوادهٔ زبان‌های ترکی چشمگیر است. کتاب عربی2 پایه یازدهم برای تمام رشته‌ها شامل 7 درس است که به ترتیب: 1.متن درس اول بخشی از آيات اخلاقی قرآن (آيات 11 و 12 سورۀ حجرات) است. 2.متن درس دوم احترام نهادن به کلاس و معلم است. 3.متن درس سوم شگفتی های درختان است. 4.متن درس چهارم آداب سخن گفتن است. 5.متن درس پنجم داستانی در نکوهش دروغگويی است. 6. متن درس ششم دربارۀ شادروان دکتر بانو آنه ماری شيمل است. 7.متن درس هفتم دربارۀ تأثیر زبان فارسی در عربی است.

کلاس‌های سالیانه عربی پایه یازدهم تمامی رشته‌ها

دپارتمان: عمومی تام‌لند

استاد هورفر

تاریخ شروع کلاس: 1399/05/11

روز و ساعت کلاس: دوشنبه ها ساعت 11:00 الی 12:15

قیمت منطقه ۱: 390,000 تومان


390,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 340,000 تومان


390,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 300,000 تومان

بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .