کلاس‌های آنلاین فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی

فیزیک علم قوانین حاکم بر طبیعت است. فیزیک از مفاهیمی مانندانرژی نیرو جرم بار الکتریکی جریان الکتریکی میدان الکتریکی الکترومغناطیس فضازمان اتم و نورشناسی استفاده می کند. اگر به طور وسیع تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش بینی کند. در کتاب فیزیک2 پایه یازدهم تجربی، طبق بودجه بندی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش مباحث زیر تدریس میشوند:
1.الکتریسیتەی ساکن
2.جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
3.مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

کلاس‌های سالیانه فیزیک پایه یازدهم رشته تجربی

دپارتمان: فیزیک تام‌لند

استاد ذهبی

تاریخ شروع کلاس: 1399/07/12

روز و ساعت کلاس: شنبه ها ساعت 18:00 الی 20:00

قیمت منطقه ۱: 650,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 560,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 490,000 تومان

استاد هاشمی‌نسب

تاریخ شروع کلاس: 1399/05/25

روز و ساعت کلاس: یکشنبه ها ساعت 8:15 الی 11:00 و سه‌شنبه ها ساعت 8:15 الی 10:00

قیمت منطقه ۱: 650,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 560,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 490,000 تومان

استاد قادرپناه

تاریخ شروع کلاس: 1399/07/06

روز و ساعت کلاس: یکشنبه ها ساعت 18:00 الی 20:00

قیمت منطقه ۱: 650,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۲: 560,000 تومان


650,000 تومان

قیمت منطقه ۳: 490,000 تومان

بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .