دوره‌های آنلاین مشاوره کنکور استاد فرهپور

دپارتمان: مشاوره تام‌لند

استاد فرهپور

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

روز و ساعت کلاس: چهار‌شنبه ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰

قیمت منطقه ۱: ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان


۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان


۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

استاد فرهپور

تاریخ شروع کلاس: ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

روز و ساعت کلاس: سه‌شنبه ها ساعت ۲۱:۴۵ الی ۲۳:۰۰

قیمت منطقه ۱: ۷۵۰,۰۰۰ تومان


۷۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۲: ۶۴۰,۰۰۰ تومان


۷۵۰,۰۰۰ تومان

قیمت منطقه ۳: ۵۷۰,۰۰۰ تومان

بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .