مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب
تاملند، مدرسه‌ای برای همه
دوره آمادگی امتحانات خرداد

تاریخ شروع دوره

به‌زودی اعلام می‌شود

تاریخ پایان دوره

به‌زودی اعلام می‌شود

مخاطب دوره

فارغ‌التحصیلان متقاضی شرکت در امتحانات خردادماه

هدف دوره

در این دوره که مخصوص فارغ التحصیلانی است که متقاضی شرکت در امتحانات ترمیم معدل خرداد ماه هستند، اساتید دروس عمومی را بصورت کامل برای پایه دوازدهم تدریس می‌کنند. آزمون و تکلیف به صلاحدید اساتید در پنل قرار می‌گیرد.

در این دوره که مخصوص فارغ التحصیلانی است که متقاضی شرکت در امتحانات ترمیم معدل خرداد ماه هستند، اساتید دروس عمومی را بصورت کامل برای پایه دوازدهم تدریس می‌کنند. آزمون و تکلیف به صلاحدید اساتید در پنل قرار می‌گیرد. دانش آموزان به این دوره تا روز کنکور تیرماه ۱۴۰۳ دسترسی دارند.

#iguru_button_651af56fa8127 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651af56fa8127 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651af56fa8127 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_651af56fa8127 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_651af56fbcf90 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651af56fbcf90 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af56fbcf90 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651af56fbcf90 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651af56fbcf90 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651af56fbcf90:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af56fbcf90 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651af56fbcf90 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651af56fbcf90 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af56fbcf90:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651af56fbd6f7 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651af56fbd6f7 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af56fbd6f7 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651af56fbd6f7 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651af56fbd6f7 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651af56fbd6f7:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af56fbd6f7 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651af56fbd6f7 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651af56fbd6f7 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af56fbd6f7:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651af56fbde00 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651af56fbde00 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af56fbde00 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651af56fbde00 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651af56fbde00 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651af56fbde00:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af56fbde00 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651af56fbde00 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651af56fbde00 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af56fbde00:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651af56fbe53a .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651af56fbe53a .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651af56fbe53a .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651af56fbe53a .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651af56fbe53a .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651af56fbe53a:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651af56fbe53a .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651af56fbe53a .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651af56fbe53a .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651af56fbe53a:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651af56feb864 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651af56feb864 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_651af56feb864 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_651af56feb864 a:hover{ color: #ffffff; }