مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب
تاملند، مدرسه‌ای برای همه
دوره نردبان دهم

تاریخ شروع دوره

۱۶ اردیبهشت ماه

تاریخ پایان دوره

خرداد ماه

مخاطب دوره

دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحانات دهم خرداد ماه

هدف دوره

این دوره مخصوص دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحانات دهم خرداد ماه می‌باشد. در این دوره که از ۱۶ اردیبهشت ماه شروع شده در همایشی حداکثر دو روزه به صورت از پیش ضبط شده، اساتید به جمع‌بندی و نکات مهم پایه دهم برای امتحان خرداد ماه پرداخته تا دانش آموزان بتوانند آمادگی لازم را برای امتحان کسب کنند.
#iguru_button_651b5b9329f8d .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651b5b9329f8d .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651b5b9329f8d .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_651b5b9329f8d .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_651b5b933f0a3 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b5b933f0a3 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b5b933f0a3 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b5b933f0a3 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b5b933f0a3 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b5b933f0a3:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b5b933f0a3 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651b5b933f0a3 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651b5b933f0a3 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b5b933f0a3:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b5b933fa89 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b5b933fa89 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b5b933fa89 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b5b933fa89 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b5b933fa89 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b5b933fa89:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b5b933fa89 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651b5b933fa89 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651b5b933fa89 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b5b933fa89:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b5b934031c .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b5b934031c .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b5b934031c .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b5b934031c .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b5b934031c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b5b934031c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b5b934031c .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651b5b934031c .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651b5b934031c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b5b934031c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b5b9340ab0 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b5b9340ab0 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b5b9340ab0 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b5b9340ab0 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b5b9340ab0 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b5b9340ab0:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b5b9340ab0 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651b5b9340ab0 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651b5b9340ab0 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b5b9340ab0:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651b5b939d2da a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651b5b939d2da a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_651b5b939d2da a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_651b5b939d2da a:hover{ color: #ffffff; }