مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب
تاملند، مدرسه‌ای برای همه
کلاس‌های آنلاین ترمیم معدل تام‌لند

تاریخ شروع دوره

مهرماه

تاریخ پایان دوره

دی ماه

مخاطب دوره

فارغ‌التحصیلان متقاضی شرکت در امتحانات ترمیم معدل

هدف دوره

در این دوره که از اواخر مهر ماه شروع می‌شود و تا اوایل دی ماه به پایان می‌رسد، اساتید، دروس عمومی را بصورت کامل برای پایه دوازدهم تدریس می‌کنند، آزمون و تکلیف به صلاحدید اساتید در پنل قرار می‌گیرد

این دوره مخصوص فارغ التحصیلانی که متقاضی شرکت در امتحانات ترمیم معدل دی ۱۴۰۲هستند، می‌باشد. در این دوره که از اواخر مهر ماه شروع می‌شود و تا اوایل دی ماه به پایان می‌رسد، اساتید، دروس عمومی را بصورت کامل برای پایه دوازدهم تدریس می‌کنند، آزمون و تکلیف به صلاحدید اساتید در پنل قرار می‌گیرد. بسته دوره ترمیم معدل دی ماه که با تخفیف ویژه در سایت قرار گرفته است شامل بسته دروس عمومی می‌باشد

#iguru_button_651b0d84a10c9 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651b0d84a10c9 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651b0d84a10c9 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_651b0d84a10c9 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_651b0d84b62bd .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b0d84b62bd .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b0d84b62bd .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b0d84b62bd .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b0d84b62bd .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b0d84b62bd:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b0d84b62bd .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651b0d84b62bd .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651b0d84b62bd .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b0d84b62bd:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b0d84b6a41 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b0d84b6a41 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b0d84b6a41 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b0d84b6a41 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b0d84b6a41 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b0d84b6a41:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b0d84b6a41 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651b0d84b6a41 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651b0d84b6a41 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b0d84b6a41:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b0d84b73e4 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b0d84b73e4 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b0d84b73e4 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b0d84b73e4 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b0d84b73e4 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b0d84b73e4:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b0d84b73e4 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651b0d84b73e4 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651b0d84b73e4 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b0d84b73e4:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651b0d84b7cc2 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651b0d84b7cc2 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651b0d84b7cc2 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b0d84b7cc2 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651b0d84b7cc2 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651b0d84b7cc2:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651b0d84b7cc2 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651b0d84b7cc2 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651b0d84b7cc2 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651b0d84b7cc2:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651b0d84eac99 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651b0d84eac99 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_651b0d84eac99 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_651b0d84eac99 a:hover{ color: #ffffff; }