مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب
تام‌لند، مدرسه‌ای برای همه
کلاس‌های آنلاین کنکور تا دی توربو تام‌لند

تاریخ شروع دوره

۱۵ دی ماه

تاریخ پایان دوره

۲۸ دی ماه

مخاطب دوره

فارغ‌التحصیلان و متقاضیان شرکت در کنکور دی ماه ۱۴۰۱

هدف دوره

تمامی مطالب برای دروس اختصاصی ارائه شده برای رشته تجربی، ریاضی و انسانی به صورت فشرده برای هر سه پایه (دهم تا دوازدهم) بسته به نوع درس از یک تا ۳ روز جمع‌بندی شده و تست کار می‌شود. این دوره از ۱۵ دی ماه آغاز شده و تا ۲۸ دی ماه به اتمام می‌رسد.

این دوره مخصوص دانش آموزان یا فارغ التحصیلانی که متقاضی شرکت در کنکور دی ماه ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هستند، می‌باشد. تمامی مطالب برای دروس اختصاصی ارائه شده برای رشته تجربی، ریاضی و انسانی به‌ صورت فشرده برای هر سه پایه (دهم تا دوازدهم) بسته به نوع درس از یک تا ۳ روز جمع‌بندی شده و تست کار می‌شود. این دوره از ۱۵ دی ماه آغاز شده و تا ۲۸ دی ماه به اتمام می‌رسد.

#iguru_button_651bd09dca1d3 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651bd09dca1d3 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651bd09dca1d3 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_651bd09dca1d3 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_651bd09de1249 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651bd09de1249 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651bd09de1249 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bd09de1249 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bd09de1249 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651bd09de1249:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651bd09de1249 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651bd09de1249 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651bd09de1249 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651bd09de1249:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651bd09de1a07 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651bd09de1a07 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651bd09de1a07 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bd09de1a07 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bd09de1a07 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651bd09de1a07:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651bd09de1a07 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651bd09de1a07 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651bd09de1a07 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651bd09de1a07:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651bd09de2211 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651bd09de2211 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651bd09de2211 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bd09de2211 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bd09de2211 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651bd09de2211:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651bd09de2211 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651bd09de2211 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651bd09de2211 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651bd09de2211:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651bd09de29b5 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651bd09de29b5 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651bd09de29b5 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bd09de29b5 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bd09de29b5 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651bd09de29b5:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651bd09de29b5 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651bd09de29b5 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651bd09de29b5 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651bd09de29b5:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651bd09e4ad6c a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651bd09e4ad6c a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_651bd09e4ad6c a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_651bd09e4ad6c a:hover{ color: #ffffff; }