مدرسه کسب و کار

کلاس‌های سالیانه فیزیک پایه یازدهم

فیزیک

فیزیک علم قوانین حاکم بر طبیعت است. فیزیک از مفاهیمی مانندانرژی نیرو جرم بار الکتریکی جریان الکتریکی میدان الکتریکی الکترومغناطیس فضازمان اتم و نورشناسی استفاده می کند. اگر به طور وسیع تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش بینی کند. در کتاب فیزیک۲ پایه یازدهم تجربی، طبق بودجه بندی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش مباحث زیر تدریس میشوند:
۱.الکتریسیتەی ساکن
۲.جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
۳.مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

معرفی

  • اولین دانشجو باشید
  • جلسه: 0

1400/05/06

چهارشنبه ها ساعت 08:00 الی 10:45

قیمت منطقه ۱

840000 تومان

قیمت منطقه ۲

840000 تومان

790000 تومان

قیمت منطقه ۳

840000 تومان

720000 تومان


جلسه اول دوره استاد عادل قادرپناه

1400/05/06

چهارشنبه‌ها ساعت ۱8:30 الی 21:30

قیمت منطقه ۱

840000 تومان

قیمت منطقه ۲

840000 تومان

790000 تومان

قیمت منطقه ۳

840000 تومان

720000 تومان


جلسه اول دوره دکتر سید محمد هاشمی‌نسب
#iguru_button_62916a56c0962 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62916a56c0962 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62916a56c0962 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62916a56c0962 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_soc_icon_wrap_62916a5769737 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62916a5769737 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62916a5769737 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62916a5769737 a:hover{ color: #ffffff; }