مدرسه کسب و کار
رتبه های برتر
مصاحبه رتبه‌های برتر تام‌لند
رتبه برتر کنکور ۱۴۰۰
رتبه برتر کنکور ۱۴۰۰
رتبه برتر کنکور ۱۴۰۰
رتبه برتر کنکور ۱۴۰۰
#iguru_button_62916db924516 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62916db924516 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62916db924516 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62916db924516 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_video_62916db9350ae .videobox_link{ background-color: rgba(255,187,23,0.6); border-color: rgba(255,187,23,0.6); }#iguru_video_62916db93582a .videobox_link{ background-color: rgba(255,187,23,0.6); border-color: rgba(255,187,23,0.6); }#iguru_video_62916db935ed5 .videobox_link{ background-color: rgba(255,187,23,0.6); border-color: rgba(255,187,23,0.6); }#iguru_video_62916db936581 .videobox_link{ background-color: rgba(255,187,23,0.6); border-color: rgba(255,187,23,0.6); }#iguru_soc_icon_wrap_62916db94839e a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62916db94839e a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62916db94839e a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62916db94839e a:hover{ color: #ffffff; }