مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب
تاملند، مدرسه‌ای برای همه
دوره نردبان دوازدهم

تاریخ شروع دوره

۳۰ اردیبهشت ماه

تاریخ پایان دوره

خرداد ماه

مخاطب دوره

دانش آموزان و فارغ التحصیلانی که متقاضی شرکت در امتحانات نهایی یا ترمیم معدل خرداد ماه

هدف دوره

این دوره مخصوص دانش آموزان و فارغ التحصیلانی که متقاضی شرکت در امتحانات نهایی یا ترمیم معدل خرداد ماه هستند، می‌باشد.
در این دوره که از ۳۰ اردیبهشت ماه شروع می‌شود در همایشی حداکثر دو روزه اساتید به جمع بندی و نکات مهم پایه دوازدهم برای امتحان خرداد ماه پرداخته تا دانش آموزان بتوانند آمادگی لازم را برای امتحان کسب کنند.
⚠️هزینه این دوره با توجه به تعداد جلسات (بین یک یا دو جلسه) هستش و تخفیفات ثابت روی بسته های کل دروس اعمال شده.

#iguru_button_651bb29ac4d7c .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651bb29ac4d7c .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_651bb29ac4d7c .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_651bb29ac4d7c .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_infobox_651bb29ad9b08 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651bb29ad9b08 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651bb29ad9b08 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bb29ad9b08 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bb29ad9b08 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651bb29ad9b08:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651bb29ad9b08 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651bb29ad9b08 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651bb29ad9b08 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651bb29ad9b08:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651bb29ada3f9 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651bb29ada3f9 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651bb29ada3f9 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bb29ada3f9 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bb29ada3f9 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651bb29ada3f9:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651bb29ada3f9 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651bb29ada3f9 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651bb29ada3f9 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651bb29ada3f9:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651bb29adaca1 .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651bb29adaca1 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651bb29adaca1 .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bb29adaca1 .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bb29adaca1 .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651bb29adaca1:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651bb29adaca1 .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651bb29adaca1 .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651bb29adaca1 .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651bb29adaca1:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_infobox_651bb29adb47c .infobox_icon { color: #ffbb17; }#iguru_infobox_651bb29adb47c .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #c4161c; }#iguru_infobox_651bb29adb47c .infobox_wrapper { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bb29adb47c .infobox_wrapper:hover { border-color: #cbcbcb; }#iguru_infobox_651bb29adb47c .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_651bb29adb47c:hover .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_651bb29adb47c .infobox_wrapper { border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 15px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 15px !important;border-left-style: solid !important;border-right-style: solid !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 25px !important; }#iguru_infobox_651bb29adb47c .infobox_icon_container { margin-top: 2px !important;margin-left: 28px !important; }#iguru_infobox_651bb29adb47c .infobox_wrapper { box-shadow: none; }#iguru_infobox_651bb29adb47c:hover .infobox_wrapper {box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);border-color: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651bb29b3ba10 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_651bb29b3ba10 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_651bb29b3ba10 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_651bb29b3ba10 a:hover{ color: #ffffff; }