مدرسه کسب و کار

بودجه بندی زیست شناسی در کنکور

یکی از مهم‌ترین بخش‌های کنکور تجربی، بخش زیست شناسی است. یک تست درست زیست شناسی در کنکور می‌تواند رتبه‌ی شما را تغییر دهد. بنابراین داوطلبان بیشترین زمان خود را در سال وقف خواندن زیست شناسی می‌کنند.

 

تست زیست شناسی در کنکور به چه شکل است؟

زیست شناسی در کنکور ۵۰  سوال دارد که برای پاسخ دادن به همه‌ی آن ۳۶ دقیقه زمان دارید. شما باید تست زنی خود را طوری تقویت کنید که بعد از خواندن بعضی از سوالات، یا سریعا پاسخ بدهید یا از آن بگذرید.

در کل شما برای هر سوال ۴۵ ثانیه فرصت دارید. شما باید ۱۵ ثانیه را صرف خواندن، ۱۵ ثانیه را صرف پاسخ دادن و ۱۵ ثانیه را صرف پیدا کردن گزینه درست کنید.

شما باید از از بودجه بندی کنکور به خوبی مطلع باشید و از ۴۵ ثانیه بهترین استفاده را بکنید. همانطور که گفتیم زیست شناسی در کنکور ۵۰ سوال دارد که ۱۷ سوال آن از زیست پایه دهم، ۱۷ سوال از زیست پایه یازدهم و ۱۶ سوال آن از زیست پایه دوازدهم در کنکور ۹۸ طرح شده بود.  یعنی می توان گفت که سهم هر پایه از بودجه بندی سوالات زیست کنکور یکسان است.

 

بودجه بندی زیست شناسی در پایه دهم:

زیست شناسی سال دهم ۷ فصل دارد که ۱۷ سوال را از ۵۰ سوال کنکور را به خود اختصاص داده است.
بودجه‌بندی زیست شناسی سال دهم به شکل زیر است:

 1. فصل اول (زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا): این فصل در کنکور سراسری سوالی نداشته است.
 2. فصل دوم (گوارش و جذب مواد)فصل دوم زیست شناسی در کنکور سراسری ۳ سوال دارد. این ۳ سوال به صورت مستقل از فصل گوارش و جذب موارد طراحی شده است. این فصل در کنکور سراسری ۲ سوال به صورت ترکیبی با سایر فصل‌های دیگر دارد.
 3. فصل سوم (تبادلات گازی)دانش‌آموزان و داوطلبان رشته تجربی باید به ۲ سوال این فصل با دقت زیادی پاسخ دهند. این فصل ۲ سوال کاملا مستقل در کنکور سراسری دارد. فصل سوم با سایر فصل‌های زیست شناسی ۲ سوال ترکیبی دارد.
 4. فصل چهارم (گردش مواد در بدن)بودجه بندی زیست شناسی کنکور برای این فصل شامل ۵ سوال است. فصل گردش مواد در بدن در کنکور سراسری ۴ سوال به صورت ترکیبی با سایر پایه‌های زیست شناسی نیز دارد.
 5. فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)بودجه بندی زیست شناسی کنکور برای فصل پنجم زیست شناسی پایه دهم شامل ۲ سوال است. این فصل با سایر فصل‌ها ۲ سوال به صورت ترکیبی نیز دارد.
 6. فصل ششم (از یاخته تا گیاه)فصل ششم پایه دهم زیست شناسی در کنکور سراسری ۳ سوال دارد. این ۳ سوال به صورت مستقل برای این فصل طراحی شده است.
 7. فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان)این فصل شامل ۲ سوال در کنکور سراسری است. این فصل در کنکور سراسری سوال ترکیبی ندارد و به صورت مستقل می‌آید.

 

بودجه بندی زیست در پایه یازدهم:

 طراحان سوالات زیست شناسی در کنکور به همه‌ی سال‌های تحصیلی به یک میزان سوال اختصاص داده است. همانند سال دهم به سال یازدهم نیز ۳۴ درصد اختصاص داده شده است، با این تفاوت که زیست شناسی پایه یازدهم ۹ فصل دارد و زیست شناسی پایه دهم ۷ فصل.

بودجه بندی زیست شناسی در کنکور برای سال یازدهم به شکل زیر است:

 1. فصل اول (تنظیم عصبی)این فصل در کنکور سراسری از ۳ سوال تشکیل شده است که هر ۳ سوال به صورت مستقل از همین فصل می‌باشد. فصل تنظیم عصبی با سایر فصل‌ها نیز ۱ سوال ترکیبی دارد.
 2. فصل دوم (حواس): فصل دوم پایه یازدهم در کنکور سراسری ۳ سوال دارد. این ۳ سوال کاملا به صورت مستقل از مباحث همین فصل هستند. فصل دوم سوالات ترکیبی ندارد.
 3. فصل سوم (دستگاه حرکتی)فصل سوم پایه یازدهم در بودجه بندی زیست، ۲ سوال دارد. این ۲ سال کاملا به صورت مستقل از همین فصل هستند.
 4. فصل چهارم (تنظیم شیمیایی): فصل تنظیم شیمیایی به صورت مستقل سوالی در کنکور سراسری ندارد. اما از این فصل ۲ نوع سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها طراحی شده است.
 5. فصل پنجم (ایمنی)فصل پنجم شامل ۳ سوال در کنکور سراسری است. از سه سوالی که از این فصل در کنکور سراسری می‌آید ۲ سوال آن به صورت مستقل است. ۱ سوال از این فصل با سایر فصل‌ها به صورت ترکیبی طراحی شده است.
 6. فصل ششم (تقسیم یاخته): این فصل به صورت مستقل در کنکور سراسری سوالی ندارد. اما فصل ششم پایه یازدهم ۱ سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها دارد.
 7. فصل هفتم (تولید مثل)فصل هفتم زیست شناسی پایه یازدهم شامل ۳ سوال در بودجه بندی زیست کنکور است. ۲ سوالی که از این فصل طراحی می‌شوند به صورت ترکیبی هستند.
 8. فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان)این فصل به صورت مستقل شامل ۲ سوال در کنکور است. فصل هشتم ۲ سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها نیز دارد.
 9. فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک‌ها)فصل نهم پایه یازدهم در کنکور سراسری ۱ سوال دارد. این فصل سوالات ترکیبی با سایر فصل‌ها ندارد.

 

 

بودجه بندی زیست در پایه دوازدهم:

 ۱۶ سوال زیست شناسی کنکور از ۵۰ سوال متعلق به سال دوازدهم است. زیست شناسی سال دوازدهم، ۸ فصل دارد که بودجه‌بندی آن به شکل زیر است.

 1. فصل اول (مولکول‌های اطلاعاتی)فصل اول پایه دوازدهم از ۲ سوال تشکیل شده است. این فصل سوالات ترکیبی با سایر فصل‌ها ندارد.
 2. فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته)این فصل شامل ۴ سوال در کنکور سراسری است. ۲ سوال این فصل به صورت مستقل از همین فصل طراحی شده است. ۲ سوال دیگر نیز حالت ترکیبی دارند و با فصل‌های دیگر ترکیب شده‌اند.
 3. فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل‌ها)فصل سوم در بودجه بندی زیست شناسی کنکور ۳ سوال دارد. ۱ سوال این فصل به صورت مستقل طراحی شده است و مربوط به موضوعات انتقال اطلاعات در نسل‌هاست. ۲ سوال نیز حالت ترکیبی دارد و با سایر فصل‌ها یا پایه‌ها طرح شده است.
 4. فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی)فصل چهارم ۱ سوال در بودجه بندی زیست شناسی کنکور دارد. این فصل ۱ سوال ترکیبی نیز با سایر فصل‌ها دارد.
 5. فصل پنجم (از ماده به انرژی)فصل پنچم پایه دوازدهم یعنی از ماده به انرژی ۱ سوال در کنکور سراسری دارد. این فصل، سوالات ترکیبی ندارد.
 6. فصل ششم (از انرژی به ماده)دانش‌آموزان باید به ۲ سوال این فصل در کنکور پاسخ دهند. این فصل ۱ سوال ترکیبی با سایر فصل‌ها دارد.
 7. فصل هفتم (فناوری‌های نوین زیستی)فصل هفتم در کنکور سراسری شامل ۱ سوال است. این فصل سوالات ترکیبی ندارد.
 8. فصل هشتم (رفتارهای جانوران)این فصل شامل ۲ سوال در کنکور سراسری است و سوالات ترکیبی ندارد.

 

 

راهنمای پاسخگویی زیست‌شناسی کنکور

بهتر است تمرکز زیادی را روی فصل‌هایی بگذارید که سوالات مستقل در زیست‌شناسی کنکور دارند. برای مثال فصل : ۲، ۶ و ۷ خود ۷ سوال مستقل دارد که می‌توانید با تسلط کامل روی این درس‌ها تست آن‌ها را بزنید. با زدن این ۷ سوال می‌توانید ۱۴ درصد را از این قسمت دریافت کنید.
اگر تسلطتتان روی این ۳ فصل کامل شد، فصل‌های دیگر را شروع کنید.

سوالات زیست شناسی در کنکور برای سال یازدهم، ۱۲ سوال مستقل دارد. اگر فصل‌ یک، دو، سه و پنج و هفت و نه را بخوانید و به آن مسلط شوید، ۲۴ درصد از ۳۴ درصد را می‌توانید بزنید.

۱۰ سوال از ۱۶ سوال زیست شناسی کنکور پایه دوازدهم، مستقل هستند. یعنی شما با تسلط بر فصل: یک، دو، سه ، پنج و هشت می‌توانید ۲۰ درصد از ۳۲ درصد را بزنید.

 

 

 

مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود:

 

 

چگونه زیست شناسی را  برای سال کنکور بخوانیم؟

زیست شناسی به دو بخش مستقل و ترکیبی تقسیم می‌شود. تنها بخش مستقل، ۵۸ درصد از تست زیست شناسی در کنکور را شامل می‌شود. بنابراین اگر رشته تجربی هستید و هنوز سال کنکورتان نیست، سعی کنید روی این درس‌ها در سال خودتان مسلط شوید و تست‌های حفظی و تکراری آن را بزنید.

مهم‌ترین و کامل‌ترین منبع شما، کتاب شماست. سعی کنید ریز مطالب را بخوانید و بیاموزید. تا زمانی که مفهوم هر تعریف را درک نکردید سراغ مفهوم بعدی نروید. برای هر درس دو هفته وقت بگذارید و ذهنتان را مشغول بقیه دروس نکنید.

یکبار به شکل عمیق کتاب را بخوانید. یک بار خلاصه نویسی کنید و خلاصه‌تان را بخوانید. خلاصه ها را رو به روی میز بچسبانید تا همیشه جلوی چشمتان باشد. هفته‌ی اول را به کلی به مطالعه بپزدازید و هفته دوم را به تست زنی.

سعی کنید بعد از خواندن هر صفحه از کتاب، مفهوم کلی را حاشیه کتاب بنویسید. با این کار بعدا برای مرور درس، سریع با خواندن حاشیه کتاب، مباحث را به خاطر خواهید آورد.

زیست‌شناسی کنکور
زیست‌شناسی کنکور

به یاد داشته باشید که تنها ۱۰ درصد از داوطلبان کنکور تجربی می‌توانند زیست شناسی را در کنکور بالای ۵۰ درصد بزنند. شما تنها با زدن تست‌های مستقل زیست شناسی در کنکور می‌توانید ۵۸ درصد را بزنید و جزو آن ۱۰ درصد باشید. تست‌های مستقل از ۱۳ فصل کتاب‌های زیست شناسی ۳ سال هستند.

 

 

 

 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی با دوستانتان به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

#iguru_button_62c4092cf2e1f .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62c4092cf2e1f .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_62c4092cf2e1f .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_62c4092cf2e1f .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_soc_icon_wrap_62c4092d77c6b a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_62c4092d77c6b a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_62c4092d77c6b a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_62c4092d77c6b a:hover{ color: #ffffff; }