کیفیت یا کمیت مطالعه؛ کدام‌یک را افزایش دهیم؟

#iguru_button_610256270add9 .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_610256270add9 .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_610256270add9 .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_610256270add9 .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_soc_icon_wrap_6102562727e54 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6102562727e54 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6102562727e54 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6102562727e54 a:hover{ color: #ffffff; }