مشاورین تام‌لند

استاد فرهپور
مهندس سهراب فرهپور

سوابق

سابقه ۲۰ سال مشاوره و برنامه ريزى در معتبرترين مدارس و آموزشگاههاى شهر تهران و اصفهان

سرپرست گروه مشاوره و برنامه ريزى تحصيلى مجموعه مدارس نگرش آرمانى

سرپرست گروه مشاوره و برنامه ريزى تحصيلى صفر كلوين

مشاور و کارشناس آموزشی مجموعه تام لند

مدير مسئول انتشارات صفر مطلق

كارشناس مشاورهاى صدا و سيما در برنامه هاى: پرواز كنكوریها (شبكه ۱،۲،۳)، فرصت برابر و كارنامه بيست (شبكه آموزش)، خط قرمز كنكور (راديو جوان)

تالیفات

مؤلف مجموعه كتاب های صفر كلوين از انتشارات تخته سياه

مؤلف مجموعه كتاب كارنامه از انتشارات انديشه فائق

نتایج

مشاور رتبه های برتر کنکور از جمله:

احسان عليپور رتبه ۷ كشورى سال ۹۲

سپند فرقدانى رتبه ۶ كشورى سال ۹۳

آرمين مرادى رتبه ۱ منطقه ۳ سال ۹۶

مشاور ۲۶ رتبه ۲ رقمى و ۷۴ رتبه ۳ رقمى در ۳ سال گذشته

نمونه مشاوره مهندس فرهپور

جزئیات بسته‌های مشاوره مهندس سهراب فرهپور

barname rizi haftegi-01

کلاس‌های مشاوره‌ی هفتگی آنلاین در قالب کارگاه‌های آموزشی

به صورت فردی و گروهی

barname rizi haftegi-01

نظارت و پشتیبانی

barname rizi haftegi-01

گزارش به اولیا

barname rizi haftegi-01

برنامه ریزی هفتگی

barname rizi haftegi-01

آزمون آنلاین

barname rizi haftegi-01

رفع اشکال دروس

جزئیات بسته‌های مشاوره مهندس سهراب فرهپور

barname rizi haftegi-01

کلاس‌های مشاوره‌ی هفتگی آنلاین در قالب کارگاه‌های آموزشی به صورت فردی و گروهی

barname rizi haftegi-01

نظارت و پشتیبانی

barname rizi haftegi-01

نظارت و پشتیبانی

barname rizi haftegi-01

گزارش به اولیا

barname rizi haftegi-01

برنامه ریزی هفتگی

barname rizi haftegi-01

آزمون آنلاین

barname rizi haftegi-01

رفع اشکال دروس

جهت ثبت نام در دوره‌های مشاوره‌ی مهندس فرهپور، کلیک کنید