آموزشگاه و دبیرستان غیردولتی والا (ارومیه)

تاسیس ۱۳۹۵ به مدیریت سروناز محمدوند

این دبیرستان با بکارگیری مجرب ترین کادر آموزشی استان آذربایجان غربی در هدف رسیدن به اهداف آموزشی متعالی بنا شده است.

خدمات ویژه آموزشی :

بهره مندی از سیستم هوشمند در تمامی کلاسها
بهره مندی از قوی ترین کادر اساتید استان آذربایجان غربی
نظارت دائمی معاون آموزشی به افت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
برگزاری آزمونهای تکی ماهانه و اعلام رتبه و تراز دانش آموزآن
برگزاری جلسات متعدد با مشاور تحصیلی به صورت انفرادی و حضور اولیا
ارسال نمرات ماهانه و نظارت اولیا بر افت و پیشرفت دانش آموز

افتخارات دبیرستان :

کسب مقام برتر کشوری در جشنواره ی خوارزمی و اختراع چمدان هوشمند و کفش هوشمند
قبولی های سالیانه دانش آموزان در آزمونهای سراسری از جمله قبولی رشته پزشکی در سال 98

درصد قبولی بسیار بالا هر ساله در آزمونهای نهایی

آدرس : ارومیه ، خیابان مولوی ۱ ، کوی دلشاد

آموزشگاه و دبیرستان غیردولتی والا (ارومیه)

تاسیس 1395به مدیریت سروناز محمدوند

این دبیرستان با بکارگیری مجرب ترین کادر آموزشی استان آذربایجان غربی در هدف رسیدن به اهداف آموزشی متعالی بنا شده است.

خدمات ویژه آموزشی :

بهره مندی از سیستم هوشمند در تمامی کلاسها
بهره مندی از قوی ترین کادر اساتید استان آذربایجان غربی
نظارت دائمی معاون آموزشی به افت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
برگزاری آزمونهای تکی ماهانه و اعلام رتبه و تراز دانش آموزآن
برگزاری جلسات متعدد با مشاور تحصیلی به صورت انفرادی و حضور اولیا
ارسال نمرات ماهانه و نظارت اولیا بر افت و پیشرفت دانش آموز

افتخارات دبیرستان :

کسب مقام برتر کشوری در جشنواره ی خوارزمی و اختراع چمدان هوشمند و کفش هوشمند
قبولی های سالیانه دانش آموزان در آزمونهای سراسری از جمله قبولی رشته پزشکی در سال 98

درصد قبولی بسیار بالا هر ساله در آزمونهای نهایی

آدرس : ارومیه ، خیابان مولوی ۱ ، کوی دلشاد

کنکور ۱۳۹۹