کمپ خانگی نوروزی تام‌لند، اولین اردوی مطالعاتی آنلاین سراسر کشور