4 سپتامبر 2019
اولین جلسه کلاس زبان نظام قدیم
اولین جلسه کلاس زبان برای دانش آموزانی که قصد شرکت در کنکور نظام قدیم را دارند با استاد زینعلی تشکیل شد.