29 آگوست 2019
رشد ظرفیت رشته‌های تخصصی پزشکی در کشور
معاون آموزشی وزیر بهداشت از رشد ظرفیت رشته‌های تخصصی پزشکی در کشور خبر داد و گفت: در برخی از رشته‌های تخصصی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد رشد ظرفیت داشته‌ایم.