مقالات


مقالات


10 نوامبر 2020
کنکور رشته ریاضی و آینده‌ی آن

کنکور رشته ریاضی و آینده‌ی این رشته!

کنکور رشته ریاضی مانند دیگر رشته‌های نظری، یک قسمت عمومی دارد و یک قسمت تخصصی. کنکور رشته‌ی ریاضی ۳ زیر گروه دارد، زیرگروه یک، شامل رشته‌های مهندسی و علوم پایه است؛ زیرگروه دو شامل رشته‌های مربوط به شیمی، مهندسی نفت و پتروشیمی و تمام گرایش‌های آن است و زیرگروه ۳ شامل رشته‌های عمران و شهرسازی در مقطع کاردانی می‌باشد.