9 مارس 2020
تام‌یار،‌حامی مدارس در روزهای سخت
با توجه به مشکلات به وجود آمده و شیوع ویروس کرونا،‌تام‌یار به یاری مدارس شتافته است تا دانش آموزان نگرانی بابت عقب ماندن از دروس خود […]