24 آگوست 2019
تحلیل ساختاری ادبیات در کنکور ۹۸
تحلیل ساختاری ادبیات در کنکور ۹۸ با استاد عبدالمحمدی