16 سپتامبر 2019
ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه
ثبت‌نام در پذیرش بدون آزمون دانشگاه ها پنجشنبه به پایان می‌رسد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مهلت ثبت‌نام در پذیرش بدون آزمون دانشگاه‌ها ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۸ شهریورماه پایان می‌یابد.