2 سپتامبر 2019
مهلت ثبت نام کارشناسی علمی‌کاربردی تا ۱۴شهریور تمدید شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت‌نام در دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه علمی‌کاربردی خبر داد.