14 سپتامبر 2019
دختران گوی قبولی در کنکور را از پسران ربودند
تهران - ایرنا - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: از تعداد ۱۹۱ هزار و ۲۱۵ پذیرفته نهایی در کنکور سراسری ۹۸ دختران بیش از ۵۴ درصد قبولی ها را تشکیل می دهند.