27 آگوست 2019
امروز؛ آخرین مهلت انتخاب رشته متقاضیان آزاد
مروز آخرین مهلت انتخاب رشته متقاضیان آزاد است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی http://azmoon.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.