15 سپتامبر 2019
آزمون کارشناسی ارشد پزشکی
نتایج آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم پزشکی سال ۹۸ که به دلیل وقوع سیل در برخی مناطق کشور به تعویق افتاد، اعلام شد.