14 سپتامبر 2019
نتیجه نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸
نتیجه نهایی آزمون سراسری سال ۹۸ اعلام شد
نتیجه نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور اعلام شد.