7 سپتامبر 2019
عذرخواهی سازمان سنجش از کنکوری‌ها در ۲ استان
سازمان سنجش آموزش کشور ضمن عذرخواهی از شماری داوطلبان استان‌های فارس و اصفهان به دلیل اعمال نشدن کد شهرستان‌های آنها در معرفی‌شدگان دانشگاه فرهنگیان از آنان خواست با مراجعه به سایت مرکزی مجری مصاحبه یا اداره کل آموزش و پرورش استان از زمان و مکان دقیق مصاحبه مطلع شوند.