25 آگوست 2019
آغاز ثبت‌نام دوره‌های مهندسی فناوری علمی کاربردی از بعدازظهر امروز
ثبت‌نام برای پذیرش در دوره‌های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی از بعدازظهر امروز - یکشنبه - آغاز می شود.