8 سپتامبر 2019
ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه
نتیجه نهایی کاردانی پیوسته و ناپیوسته فنی و حرفه‌ای اعلام شد
نتیجه نهایی آزمون‌ دوره‌های کاردانی پیوسته و ناپیوسته‌ نظام ‌جدید دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اعلام شد.