6 سپتامبر 2019
نتیجه نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال 98
نتیجه نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال ٩٨ اعلام شد
نتیجه نهایی کنکور کارشناسی ارشد سال ٩٨ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.