مقالات


مقالات


8 سپتامبر 2019
ثبت نام بدون آزمون در دانشگاه

نتیجه نهایی کاردانی پیوسته و ناپیوسته فنی و حرفه‌ای اعلام شد

نتیجه نهایی آزمون‌ دوره‌های کاردانی پیوسته و ناپیوسته‌ نظام ‌جدید دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اعلام شد.