26 آگوست 2019
پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران دانشجو می‌پذیرد
معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای از پذیرش دانشجو در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از طریق آزمون اختصاصی در پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران خبر داد.