مقالات


مقالات


15 دسامبر 2020
رشته پرستاری

رشته پرستاری

طول تحصیل رشته پرستاری در مقطع کارشناسی، ۴ سال می باشد. همانند سایر رشته ها در ترم های ابتدایی با دروس عمومی و پایه درگیر خواهید بود. سپس وارد دروس اختصاصی و کارآموزی و در آخرین سال تحصیل خود وارد بخش کارورزی یا کارآموزی در عرصه خواهید شد.
بسته مشاوره
تام لند | کلاس کنکور آنلاین
  • مثال: 09121234567 یا 02112345678
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .