16 ژوئن 2020
ای کاش در سال کنکور …
کنکور از آن اتفاقات فراموش نشدنی در زندگی خیلی از افراد محسوب می‌شود که فکر کردن به آن گاهی باعث یادآوری خاطرات خوب و گاهی تداعی بخش خاطرات ناراحت کننده است. عموما در مواجهه با این خاطره، از سختی‌های آن صحبت می‌کنند،
کنکور ۱۳۹۹