3 سپتامبر 2019
پرونده کنکور دکتری سال ۹۸ بسته شد
پرونده آزمون دکتری سال ۱۳۹۸ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با انتشار کارنامه نهایی تمام داوطلبان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور بسته شد.