14 سپتامبر 2019
نتیجه نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸
نتیجه نهایی آزمون سراسری سال ۹۸ اعلام شد
نتیجه نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور اعلام شد.
14 سپتامبر 2019
نتیجه نهایی کنکور سراسری ۹۸ اعلام شد
نتیجه نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور اعلام شد.
27 آگوست 2019
نتیجه اولیه رشته‌های شرایط خاص کنکور سراسری ۹۸ اعلام شد
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها در سایت این سازمان منتشر شد.