4 سپتامبر 2019
نتیجه نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته اعلام شد
تهران- ایرنا- نتیجه نهایی پذیرش با آزمون و بدون آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.