مقالات


مقالات


24 آگوست 2019

تحلیل ساختاری ادبیات در کنکور ۹۸

تحلیل ساختاری ادبیات در کنکور ۹۸ با استاد عبدالمحمدی