همایش آنلاین تغییر

تغییر نگاه شما به کنکور در ۹۰ دقیقه

مختص پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و داوطلبین کنکور ۱۴۰۰

مهندس سهراب فرهپور مشاور و برنامه ریز تحصیلی

تاریخ : ۱۴ مردادماه ساعت: ۲۱:۴۵
همایش به صورت آنلاین در وب سایت تاملند برگزار می شود

جهت ثبت نام (رایگان) فرم زیر را تکمیل نمایید

 
 

همایش آنلاین تغییر

تغییر نگاه شما به کنکور در ۹۰ دقیقه

مختص پایه‌های دهم، یازدهم، دوازدهم و داوطلبین کنکور ۱۴۰۰

مهندس سهراب فرهپور مشاور و برنامه ریز تحصیلی

تاریخ : ۱۴ مردادماه ساعت: ۲۱:۴۵
همایش به صورت آنلاین در وب سایت تاملند برگزار می شود

جهت ثبت نام (رایگان) فرم زیر را تکمیل نمایید

 
 
کنکور ۱۳۹۹