مدرسه کسب و کار کارابیز طراحی سایت وب مب

دوره‌های سالیانه مشاوره کنکور ۱۴۰۳

SHAKHES-SALANE-1403-MOSHAVEREH

1402/04/29

پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰

قیمت منطقه ۱

7,700,000 تومان

قیمت منطقه ۲

7,700,000 تومان

7,320,000 تومان

قیمت منطقه ۳

7,700,000 تومان

6,930,000 تومان


1402/04/29

پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰

قیمت منطقه ۱

7,700,000 تومان

قیمت منطقه ۲

7,700,000 تومان

7,320,000 تومان

قیمت منطقه ۳

7,700,000 تومان

6,930,000 تومان


جلسه اول دوره دکتر حسن همت‌یار

1402/04/29

پنجشنبه ها ساعت 20:30 الی 22:30

قیمت منطقه ۱

7,700,000 تومان

قیمت منطقه ۲

7,700,000 تومان

7,320,000 تومان

قیمت منطقه ۳

7,700,000 تومان

6,930,000 تومان


1402/04/29

جمعه‌ها ساعت 20:30 الی 22:30

قیمت منطقه ۱

7,000,000 تومان

قیمت منطقه ۲

7,000,000 تومان

6,650,000 تومان

قیمت منطقه ۳

7,000,000 تومان

6,300,000 تومان


1402/04/29

پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰

قیمت منطقه ۱

7,000,000 تومان

قیمت منطقه ۲

7,000,000 تومان

6,650,000 تومان

قیمت منطقه ۳

7,000,000 تومان

6,300,000 تومان


1402/04/30

جمعه ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰

قیمت منطقه ۱

7,650,000 تومان

قیمت منطقه ۲

7,650,000 تومان

7,260,000 تومان

قیمت منطقه ۳

7,650,000 تومان

6,880,000 تومان


1402/08/10

چهارشنبه‌ها ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱:۳۰

قیمت منطقه ۱

4,500,000 تومان

قیمت منطقه ۲

4,500,000 تومان

4,280,000 تومان

قیمت منطقه ۳

4,500,000 تومان

4,050,000 تومان


1402/04/23

جمعه ها ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰

قیمت منطقه ۱

7,650,000 تومان

قیمت منطقه ۲

7,650,000 تومان

7,190,000 تومان

قیمت منطقه ۳

7,650,000 تومان

6,810,000 تومان


#iguru_button_65698704978ba .wgl_button_link { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_65698704978ba .wgl_button_link:hover { color: rgba(255,255,255,1); }#iguru_button_65698704978ba .wgl_button_link { border-color: rgba(196,22,28,1); background-color: rgba(196,22,28,1); }#iguru_button_65698704978ba .wgl_button_link:hover { border-color: rgba(255,187,23,1); background-color: rgba(255,187,23,1); }#iguru_soc_icon_wrap_6569870567ef4 a{ background: transparent; }#iguru_soc_icon_wrap_6569870567ef4 a:hover{ background: transparent; border-color: #c4161c; }#iguru_soc_icon_wrap_6569870567ef4 a{ color: #acacae; }#iguru_soc_icon_wrap_6569870567ef4 a:hover{ color: #ffffff; }