نظرسنجی کمپ نوروزی تام لند


دانش آموزان عزیز

از مشارکت شما در کمپ نوروزی تام لند صمیمانه سپاسگزاریم

در راستای بهبود کیفیت خدمت رسانی موسسه تام لند از شما همراه گرامی دعوت میشود در نظرسنجی کمپ نوروزی موسسه تام لند شرکت نمایید

 
 • به هر سوال بین 1ضعیف تا 5 عالی نمره بدهید

 
 

  1) بخش سایت

 
 

  ۲) ورزش

 
 

  ۳) مشاوره تحصیلی

 
 

  4) روانشناسی

 
 

  ۵) پاسخگویی سوالات درسی