دانش آموزانی که در یک درس ثبت نام کرده اند می توانند با پر کردن فرم زیر, درخواست کنند که در محل استودیو حین اجرای کلاس حضور یابند. امکان حضور دانش آموزان در تمام جلسات وجود ندارد و اولویت با کسانی است که در جلسات لایو کلاس حضور فعال داشته اند.